Flowering trees
  • 6 varieties of Flowering Cherry
  • 4 varieties of Crab Apple
  • 6 varieties of Dogwood
  • 7 varieties of Magnolia
  • 6 varieties of Redbud
  • 12 varieties of Crape Myrtle